Persondatapolitikk

1    GENERELT

1.1    Denne politikken om behandling av personopplysninger («Personvernpolitikk») beskriver, hvorledes Sports Connection Norge AS («Sports Connection», «oss», «vår/våre/vårt», «vi») samler inn og behandler opplysninger om deg.

1.2    Personvernpolitikken gjelder for personopplysninger, som du avgir til oss, eller som vi samler inn via Sports Connections nettside, www.skechers.no («Nettsiden»).

1.3    Sports Connection er dataansvarlig for personopplysningene dine. All henvendelse til Sports Connection kan skje via kontaktopplysningene nevnt i pkt. 7.

2    HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN? TIL HVILKE FORMÅL? HVA ER RETTSGRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN?

2.1    Når du besøker Nettsiden, samler vi automatisk inn opplysninger om deg og din bruk av Nettsiden, f.eks. om hvilken type nettleser du bruker, hvilke søketermer du bruker på Nettsiden, din IP-adresse, herunder din nettverksplassering, og informasjon om datamaskinen din med det formålet å optimere brukeropplevelsen og Nettsidens funksjon, samt foreta målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for at vi kan ivareta våre interesser i å forbedre Nettsiden samt vise deg relevante tilbud. Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

2.2    Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på Nettsiden, samler vi inn de opplysningene, du selv avgir, f.eks. navn, adresse, e-post-adresse, telefonnr., betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, leveringsønsker samt opplysning om den IP-adressen, derfra bestilling er foretatt. Denne behandlingen av opplysninger skjer med det formålet, at vi kan levere de produktene, du har bestilt og for at oppfylle vår avtale med deg, herunder for å kunne administrere rettighetene dine til å returnere og reklamere. Opplysninger om kjøpene dine kan vi også behandle for å overholde lovkrav, herunder til bokføring og regnskap. Ved kjøp samles IP-adressen inn med det formålet og for å ivareta vår interesse i å kunne forhindre svik. Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3    Når du melder deg på til vårt nyhetsbrev, samler vi inn opplysninger om ditt navn, e-post-adresse og evt. mobilnummer med det formålet og for å kunne ivareta vår interesse i å kunne levere nyhetsbrev til deg. Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

2.4    Når du melder deg på vår kundeklubb, blir du bedt om å opplyse f.eks. navn, adresse, fødselsdato, e-post-adresse, telefonnr., dine preferanser og interesser m.m. I tillegg til navn, adresse og e-post-adresse velger du selv, hvilke opplysninger du vil gi oss. Dessuten samler vi inn opplysninger under medlemskapet ditt om din bruk av kundeklubbens fordeler, konkurranser du deltar i m.m. Vi sammenholder disse opplysningene med andre opplysninger vi har om deg, herunder opplysninger om, hva du har kjøpt og eventuelt returnert. Denne behandlingen foretar vi med det formålet å kunne administrere medlemskapet ditt og levere deg de ytelsene og tilby deg de fordelene, som er forbundet med medlemskapet av kundeklubben, samt for å ivareta vår interesse i å kunne sende nyhetsbrev og foreta målrettet markedsføring. Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved påmeldingen bli bedt om å gi særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

3    MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

3.1    Opplysninger om ditt navn, adresse, e-post, telefonnummer samt ordrenummer og spesifikke leveringsønsker gis videre til PostNord, GLS eller en annen transportør, som forestår leveringen av de kjøpte varene til deg. Ved kjøp av ikke lagerførte varer kan de nevnte opplysningene gis videre til produsenten eller selgeren av pågjeldende vare, som i så fall vil forestå leveransen.

3.2    Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere, som behandler opplysningene på våre vegne. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av Nettsiden, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse av vår bedrift og våre produkter. Blant annet gis opplysninger videre om ditt navn og din e-post til TrustPilot slik at det på våre vegne kan sendes en invitasjon til å vurdere oss på TrustPilots nettside. Velger du å foreta en anmeldelse blir TrustPilot dataansvarlig for dine avgitte opplysninger. Disse bedriftene er databehandlere og under vår instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne kan ikke bruke opplysningene til annet formål enn oppfyllelse av avtalen med oss og er underlagt fortrolighet om disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere, som behandler personopplysninger på våre vegne.

3.3    To av disse databehandlerne, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etablert i USA. De fornødne garantiene for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jf.  EU Personvernforordningens art. 45.

3.3.1    Kopi av Google LLC's sertifisering kan finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2    Kopi av Facebook Inc.'s sertifisering kan finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

3.3.3    Kopi av Klaviyo sertifisering kan finnes her: https://www.klaviyo.com/legal/privacy-policy

3.3.4    Kopi av Help Scout PBC's sertifisering kan finnes her: https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/

3.3.5    Kopi av Shopify sertifisering kan finnes her: https://www.shopify.com/legal/privacy

4    DINE RETTIGHETER

4.1    Med henblikk på å skape åpenhet rundt behandlingen av opplysningene dine må vi som dataansvarlige opplyse deg om rettighetene dine.

4.2    Innsynsretten.

4.2.1    Du er til enhver tid berettiget til å anmode oss om opplysning om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger som evt. finnes, samt opplysning om hvorfra opplysningene stammer.

4.2.2    Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene, som vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av personopplysningene dine, skal du sende en skriftlig anmodning til info@skechers.no. Du kan bli bedt om å dokumentere, at du er den du gir deg ut for å være.

4.3    Retten til beriktigelse

4.3.1    Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv beriktiget av oss. Såfremt du blir oppmerksom på at det er feil i de opplysningene, som vi har registrert om deg, oppfordres du til å rette skriftlig henvendelse til oss, så opplysningene kan bli korrigert.

4.3.2    Opplysninger, som vi har samlet inn i forbindelse med din påmelding til vår kundeklubb, har du selv mulighet for å korrigere via pålogging til din brukerprofil.

4.4    Retten til sletting

4.4.1    Du har til enhver tid rett til å få slettet personopplysningene dine hos oss. Eksempelvis hvis du trekker tilbake samtykket ditt og vi ikke har annet rettslig grunnlag for å fortsette behandlingen av disse. I den grad det fortsatt er nødvendig med behandling av opplysningene dine, for eksempel for at vi skal kunne overholde våre juridiske forpliktelser, eller for at rettslige krav kan fastsettes, gjøres gjeldene eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette personopplysningene dine.

4.5    Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring

4.5.1    Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine til kun å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener at de opplysningene, vi behandler om deg, ikke er korrekte.

4.6    Retten til dataportabilitet

4.6.1    Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysninger, som du selv har gitt oss, utlevert i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse opplysningene til en annen dataansvarlig.

4.7    Retten til innsigelse

4.7.1    Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av personopplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profileringen som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring.

4.7.2    Du har enn videre til enhver tid rett til av grunner, som vedrører din personlige situasjon å gjøre innsigelse mot den behandlingen av personopplysningene dine, som vi foretar på grunnlag av våre legitime interesser jf.  pkt. 2.1 og 2.3.

4.8    Retten til å tilbakekalle samtykke

4.8.1    Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke, du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger, herunder til den profileringen, som foretas av deg som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, bes du kontakte oss på info@skechers.no.

4.9    Retten til å klage

4.9.1    Du har til enhver tid rett til å sende inn en klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, over vår behandling av personopplysningene dine. Klage kan blant annet inngis på e-post dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33193200.

5    SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

5.1    Opplysninger samlet inn om din bruk av Nettsiden jf.  pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort bruk av Nettsiden i 26 måneder.

5.2    Opplysninger samlet inn i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev slettes, når ditt samtykke til nyhetsbrev trekkes tilbake. Opplysninger kan likevel lagres i lengre tid, hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav.

5.3    Opplysninger samlet inn i forbindelse med kjøp du har gjennomført på Nettsiden jf.  pkt. 2.2 vil som utgangspunkt bli slettet 3 år etter utløpet av det kalenderåret, der du har foretatt kjøpet ditt. Opplysninger kan likevel lagres i lengre tid, hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle bokføringslovens krav.

5.4    Opplysninger som vi har samlet inn i forbindelse med din påmelding til og under medlemskapet ditt i vår kundeklubb jf.  pkt. 2.4, vil vi automatisk slette: a) såfremt du ikke har logget på din brukerprofil i 3 år, b) såfremt du deaktiverer (suspenderer) medlemskapet ditt i vår kundeklubb og ikke reaktiverer det innen de neste 3 årene, eller c) såfremt du melder deg av medlemskapet ditt i vår kundeklubb.

6    SIKKERHET

6.1    Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at personopplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, fortapes, endres eller forringes samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap eller misbrukes.

6.2    Kun medarbeidere, som har et reelt behov for å få tilgang til personopplysningene dine for å utføre sin jobb, har tilgang til disse.

7    KONTAKTOPPLYSNINGER

7.1    Sports Connection er dataansvarlig for de personopplysningene, som samles inn via Nettsiden.

7.2    Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til denne Personvernpolitikken eller ønsker du å gjøre bruk av en eller flere av rettighetene dine beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Sports Connection Norge AS
Kvaglundvej 89
6705 Esbjerg Ø

Org nr.: 996 341 593

E-mail: info@skechers.no

8    ENDRINGER I PERSONVERNPOLITIKKEN

8.1    Såfremt vi foretar endringer i Personvernpolitikken, vil du bli orientert om dette ved neste besøk på Nettsiden.

8.2    Hvis du har meldt deg på vår kundeklubb, vil du bli orientert om endringer i politikken ved utsending av informasjon til din registrerte e-post-adresse.

9    VERSJONER

9.1    Dette er versjon 1 av Sports Connections personvernpolitikk datert den 24-05-18.