Klagemuligheder

Reklamasjonsrett

Som forbruker har man 2 års reklamasjonsrett, hvilket betyr, at de enten kan få varen repareret, byttet, pengene tilbake eller avslag i prisen, avhengig af den konkrete situasjonen. Dette betinger selvfølgelig at reklamasjonen er berettiget.
Skulle varen mot forventning gå i stykker under reklamasjonsperioden, repareres denne vederlagsfritt. Skade på produktet, som skyldes misvedlikeholdelse, ukorrekt bruk eller grovt misbruk fra brukerens side, er ikke dekket af reklamasjonsretten. Skechers.dk kan ikke gjøres ansvarlig for indirekte følgeskader som varer solgt av Skechers.dk måtte ha skapt, med mindre som direkte følge av dansk lovgivning. Det henvises for øvrigt til Kjøpsloven for fremgangsmåte vedrørende reklamasjoner.

Anvendelse af reklamasjonsretten

Reklamasjon angående feil og mangler skal meddeles Skechers.dk innen rimelig tid etter varen er mottatt. Kunden opfordres på det sterkeste til å avgi erklæring omkring produktets feil eller mangel i forbindelse med reklamasjonen, da unnlatelse kan medføre en forlengelse av utbedringsprosessen grunnet feilsøkning. Kunden kan reklamere ved å returnere den defekte varen pr. post til vår adresse. Varer som ikke inngår under reklamasjonsretten og/eller mottas uten forsvarlig emballasje, vil bli ompakket og det vil bli oppkrevd et tilsvarende beløp til Skechers.dks utgifter til nødvendig og forsvarlig emballering. Varer som returneres på etterkrav eller som sendes uten porto nektes mottatt av Skechers.dk

Oplysning om klagemuligheter

En klage over en vare eller tjenesteytelse kjøpt hos oss kan leveres til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved innlevering av en klage. Dette er særlig relevant hvis du er forbruker med bopel i et annet EU-land. Klage leveres her - http://ec.europa.eu/odr. Ved levering av en klage må de bruke vår epost-adresse info@skechers.dk.